1. Abrytusites
  [Abrytusites cf. thieuloyi]
 2. Acanthoceras
  [Acanthoceras jukesbrownei]
 3. Acanthoceras
  [Acanthoceras pseudorenevieri]
 4. Acanthoceras
  [Acanthoceras rhotomagense]
 5. Acanthoceras
  [Acanthoceras rhotomagense]
 6. Acanthoceras
  [Acanthoceras rhotomagense]
 7. Acanthoceras
  [Acanthoceras rhotomagense]
 8. Acanthoceras
  [Acanthoceras rhotomagense]
 9. Acanthoceras
  [Acanthoceras rhotomagense]
 10. Acanthoceras
  [Acanthoceras rhotomagense patho.]
 11. Acanthodiscus
  [Acanthodiscus radiatus]
 12. Acanthopleuroceras
  [Acanthopleuroceras aff. maugenesti]
 13. Acanthopleuroceras
  [Acanthopleuroceras alisiense]
 14. Acanthopleuroceras
  [Acanthopleuroceras inflatum]
 15. Acanthopleuroceras
  [Acanthopleuroceras maugenesti]
 16. Acanthopleuroceras
  [Acanthopleuroceras valdani]
 17. Acompsoceras
  [Acompsoceras renevieri]
 18. Aconeceras
  [Aconeceras nisus]
 19. Acrioceras
  [Acrioceras (Acrioceras) meriani]
 20. Acrioceras
  [Acrioceras (Acrioceras) ramkrishnai]
 21. Acrioceras
  [Acrioceras (Acrioceras) sarasini]
 22. Acrioceras
  [Acrioceras (Acrioceras) tabarelli]
 23. Acrioceras
  [Acrioceras (Acrioceras) terveri]
 24. Aegoceras
  [Aegoceras ?lataecosta]
 25. Aegoceras
  [Aegoceras maculatum]
 26. Aegocrioceras
  [Aegocrioceras raricostatum]
 27. Aioloceras
  [Aioloceras besairiei]
 28. Alocolytoceras
  [Alocolytoceras coarctatum]
 29. Alocolytoceras
  [Alocolytoceras germaini]
 30. Alocolytoceras
  [Alocolytoceras ophioneum]
 31. Alocolytoceras
  [Alocolytoceras ophioneum]
 32. Amaltheus
  [Amaltheus margaritatus forme gibbosus]
 33. Amaltheus
  [Amaltheus margaritatus forme margaritatus]
 34. Amaltheus
  [Amaltheus stokesi]
 35. Amauroceras
  [Amauroceras gr. ferrugineum (m)]
 36. Amoeboceras
  [Amoeboceras serratum (M)]
 37. Anagaudryceras
  [Anagaudryceras limatum]
 38. Anagaudryceras
  [Anagaudryceras sacya]
 39. Anahamulina
  [Anahamulina davidsoni]
 40. Anahamulina
  [Anahamulina subcincta]
 41. Anahoplites
  [Anahoplites intermedius]
 42. Anahoplites
  [Anahoplites planus]
 43. Anahoplites
  [Anahoplites planus]
 44. Anahoplites
  [Anahoplites planus]
 45. Ancylezeiceras
  [Ancylezeiceras sp.]
 46. Ancyloceras
  [Ancyloceras cf. matheronianum]
 47. Ancyloceras
  [Ancyloceras matheronianum]
 48. Angolaites
  [Angolaites wintoni]
 49. Angulithes
  [Angulithes sowerbyanus]
 50. Angulithes
  [Angulithes triangularis]
 51. Anisoceras
  [Anisoceras perarmatum]
 52. Anisoceras
  [Anisoceras perarmatum]
 53. Anisoceras
  [Anisoceras plicatile]
 54. Apoderoceras
  [Apoderoceras subtriangulare]
 55. Arieticeras
  [Arieticeras bertrandi]
 56. Arieticeras
  [Arieticeras gr. amalthei]
 57. Arieticeras
  [Arieticeras successum]
 58. Arnioceras
  [Arnioceras densicostatum]
 59. Aspidoceras
  [Aspidoceras caletanum]
 60. Aspidoceras
  [Aspidoceras gr. acanthicum]
 61. Asteroceras
  [Asteroceras gr. blakei]
 62. Asteroceras
  [Asteroceras obtusum]
 63. Ataxioceras
  [Ataxioceras (Schneidia) cf. guilherandense]
 64. Audouliceras
  [Audouliceras kaliae]
 65. Audouliceras
  [Audouliceras sp.]
 66. Aulacostephanus
  [Aulacostephanus autissiodorensis (M)]
 67. Australiceras
  [Australiceras jackii]
 68. Australiceras
  [Australiceras jackii]